Werkwijze

Tijdens de intake wordt de hulpvraag zo gedetailleerd mogelijk in kaart gebracht. Hieruit vloeit een voorstel voort voor een plan van aanpak. Dit wordt besproken met jou en, als het enigszins mogelijk is, met je dier.

Meestal is het niet nodig om met je dier naar de praktijk te komen. Dat is ook wel erg prettig, want reizen is vaak een extra stressfactor voor je dier. Daarom overleggen we het liefst per mail en/of per telefoon. Als dat onvoldoende blijkt te zijn zijn er twee mogelijkheden, namelijk toch naar de praktijk komen of de praktijk bij jou thuis laten komen. Welke keus we maken hangt af van de toestand van jou en je dier.

Gedurende het gehele traject zal er steeds zo zorgvuldig mogelijk met jou worden overlegd en waar het maar kan wordt jouw dier daar bij betrokken.