Privacy verklaring

Verklaring in het kader van nieuwe AVG wetgeving (privacybescherming):

Uw privacy bij Pennywise Animal Consulting in het kort

Voor een goede advisering is het noodzakelijk dat ik gegevens van u opvraag en beheer en een dossiertje aanleg. Dit dossier bevat behalve de contactgegevens ook aantekeningen over de redenen waarom u mijn hulp hebt gezocht, over de gezondheid en klachten van uw huisdier en over mijn handelingen in dat kader.
Tevens staan er gegevens in omtrent de door mij opgestelde, aan u verzonden en door u betaalde facturen
Verder kunnen op mijn website om technische redenen algemene bezoekgegevens worden bijgehouden in de vorm van cookies.

De vertrouwelijkheid van deze gegevens is belangrijk en dat betekent dat ik;

  1. Zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en financiƫle gegevens.
  2. Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens,
  3. de gegevens niet langer bewaar dan nodig voor het hulpverleningstraject.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog (in geanonimiseerde vorm) gebruikt worden voor intercollegiaal overleg.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.